Snickman Produktion AB

Ägaren till Snickman Produktion AB, välrenommerat finsnickeri, kontaktade oss sommaren 2016 då han ville börja planera för en generationsväxling av företaget. Bolaget levererar högklassig inredning till exklusiva bostadsprojekt och offentlig miljö. Man är ett tiotal anställda och verksamhetens drift är beroende av en kunnig och aktiv ägare.

Köpare blir till slut en banktjänsteman som vill göra något annat i livet. Säljare och köpare finner varandra såväl i en ekonomisk uppgörelse samt upplägg på samarbete och kunskapsöverföring. Idag jobbar säljaren under en övergångsperiod om minimum ett år kvar tillsammans med köparen som succesivt växer in i sitt nya företag. För samtliga är det en ”win win” situation där bolaget genomgår en lyckad generationsväxling och fortsätter att expandera.

Ansvarig företagsmäklare: Claes Trozelli