Bolaget omsätter ca 30 MSEK och har ett 20-tal anställda med säte i Nyköping.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Förvärvade bolag skapar tillsammans synergieffekter och bygger en stark koncern med gränsöverskridande kompetens. Förvärvet av takbolaget Wettergrens är Soltechs 17:e företagsköp sedan förvärvsstrategin inleddes 2019.

Ansvarig företagsmäklare var Magnus Melberg.