Län: Skåne
Omsättning: 20-40 mkr

Möjlighet att förvärva 100% av aktierna i ett av de mest framstående mark och anläggningsföretagen i Öresundsregionen.
Bolaget utför markarbete, skötsel av grönytor samt utför vatten och avlopps arbeten. Kunder är kommuner, företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Bolaget har långa avtal.

Bolaget har en historik med god lönsamhet. 2017/2018 omsatte bolaget 34,5 mkr med en EBIT på 5,2 mkr.

Begärt pris: 25 mkr

Företagsmäklare

Mats Gullberg

Mobil: 073-325 44 24
E-post: mats.gullberg@lania.se

Robert Fransson

Mobil: 073- 650 86 12
E-post: robert.fransson@lania.se