Län: Sekretess
Omsättning: 80-100 mkr

Företaget är ett av regionens största bolag inom lokalvård och närliggande tjänster.

Bolagets kunder finns framförallt inom offentlig förvaltning. Tillsammans med sina
uppdragsgivare jobbar företaget långsiktigt med ett tydligt miljöfokus.

Företaget har haft en bra tillväxt de senaste åren och räknas idag som en av de större
aktörerna i sin nisch med en omsättning i intervallet 80-100 mkr och 200 medarbetare.
Bolaget har en stark ställning i sitt geografiska område och genomgående långa avtal med
sina uppdragsgivare, vilket bidrar till trygghet och stabilitet i bolaget.

Ett ägarskifte har förberetts bl a genom rekryteringen av en erfaren extern VD.
Affären är planerad som en aktieöverlåtelse av samtliga aktier i bolaget.

Bud emotses.

Kontakta företagsmäklare nedan för mer information.

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se