Län: Skåne
Omsättning: c:a 30 Mkr

Framgångsrikt, expansivt städföretag i Södra Sverige. Ca 85 % företagskunder och 15 % privatkunder. 25 % av omsättning för yttre skötsel. Kontrakt med övervägande delen av företagskunderna. Regelbundet återkommande privata kunder. Administration är helt digitaliserad. Omsättning ca 30 mkr, mycket lönsamt.

Företagsmäklare

Anders Hjalmarsson

Mobil: 073-873 94 05
E-post: anders.hjalmarsson@lania.se

Robert Fransson

Mobil: 073-650 86 12
E-post: robert.fransson@lania.se