Starke ARVID AB har förvärvat Rehnman & Co,

Starke ARVID, oms 57 MKR med 24 anställda gjorde ett tilläggsförvärv vid köp av Rehnman & Co för att stärka produktportföljen inom det nya affärsområdet Entreprenad. 

Rehnman är marknadsledare inom produktutveckling och tillverkning av lyftverktyg för skyddsbarriärer och betongsten samt har ett sortiment av produkter för rörsammanfogning och sorteringsverktyg för massor.

Ansvarig företagsmäklare var Karl Karlsson och Erik Toll.