Svensk Säljresurs AB förvärvade Bryngels AB, ett mycket väletablerat installationsföretag inom värmepumpar och geoenergi med en omsättning på drygt 25 miljoner kronor.
Svensk Säljresurs AB avser driva det tidigare familjeföretaget med samma serviceanda och addera ytterligare säljkompetens.

Ansvarig företagsmäklare: Dan Dannberg