Län: Södermanland
Omsättning: 40-60 mkr

Specialiserat byggföretag inom takentreprenader, -service och ROT.
Välrenommerat och nischat bolag med urstarkt varumärke, kompetent personal, uppdaterad vagn- och maskinpark i moderna och ändamålsenliga lokaler.
Bolaget är verksamt i Södermanland, Mälardalen och Storstockholm, oftast som underentreprenör till större byggföretag eller som totalentreprenör till fastighetsbolag. Mycket ROT-arbeten.

Bolaget sysselsätter i dagsläget ca 25 personer.

Framtidsutsikterna är mycket goda för bolag med starka kundreferenser som är verksamma inom detta område. Många stora byggprojekt planeras just nu. Marknaden ser brist på kompetens och resurser som den största utmaningen den kommande 10 års perioden.

Försäljningen är planerad som en aktieöverlåtelse exklusive fastighet.

Bud emotses.

 

Företagsmäklare

Magnus Melberg

Mobil070-680 41 70
E-post: magnus.melberg@lania.se