Län: Västra Götaland
Omsättning: 50-100 Mkr

Inarbetat tillverkande industri med över 60 år på nacken på samma ort, med en helt unik produktportfölj som inte är direkt trendkänslig och med ett betydande miljötänk. Hög lönsamhet. 

Maskinparken och lokalerna är mycket väl underhållen och har på senare år moderniseras kraftigt för stora belopp.

Ändamålsenliga lokalerna/mark/fastigheter om ca 34 000 kvm (16 000kvm under tak) säljs också som första alternativ. Men det finns också möjlighet att ett hyreskontrakt kan tecknas med ny köpare.

Nuvarande ägare (som planerar sin pension) är mycket mån om att bolaget skall utvecklas vidare på rätt sätt och säkerställer dessutom en god överlämning till nytt ägande efter önskemål.

Ytterligare information med prospekt samt prisuppgift mm, lämnas ut efter undertecknande av sekretessförbindelse.

Pris: Kontakta mäklare för mer information.

 

Företagsmäklare

Jim Edgren

Mobil: 073-836 83 32
E-post: jim.edgren@lania.se