Län: Skåne
Omsättning: 20 – 40 mkr

Väletablerat och välkänt med 13 år i branschen. Företaget har en väl inarbetad organisation med erfarna och duktiga medarbetare. Under senare år har fokus flyttats till unika transporter av flytande och fasta biomaterial, samt att erbjuda optimala blandningar för olika biogasanläggningar. Branschkännedom liksom innovationsförmåga har lett till denna utveckling och till samarbeten med olika intressenter inom både livsmedel-, gödsel-, slakteri-, och biogasbranscherna. Företaget äger idag 11 stycken moderna transportfordon( + två inhyrda ) och har 14 anställda. Företaget anlitas kontinuerligt av kunder inom svenska och danska biogasindustrin.

För rätt köpare finns det goda utvecklingsmöjligheter. Det finns också stora synergieffekter för en redan etablerad aktör i branschen samtidigt som det finns stora möjligheter för en ny aktör att komma in på en ny marknad eller segment.

Vidare finns en möjlighet att förvärva fastigheten där verksamheten bedrivs ( 650 m2 kontor och verkstad ) genom separat överlåtelse.

Begärt pris: 16 mkr för aktierna i bolaget eller bud. Inkråmsöverlåtelse är också möjlig.

Företagsmäklare

Rutger Ulterman

Mobil: 076-858 30 07
E-post: rutger.ulterman@lania.se

Patrik Forsén

Mobil: 070-614 90 30
E-post: patrik.forsen@lania.se