Län: Stockholm
Omsättning: 20 – 40 mkr

Ett välskött och lönsamt trädgårdsentreprenadföretag i Stockholm. Företaget har en lång historik och ett grundmurat förtroende hos sina avtalskunder, ca 80 st. Kunderna utgörs av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Tjänsterna består av:
Trädgårdsunderhåll – planering, plantering, skötsel och tillsyn
Snöröjning
Markarbeten – asfaltering, stenarbeten och diverse markanläggning
Personalen: 25 personer är kunniga och självgående och lokaliserad i samma område som kunderna Lämplig köpare är företag inom fastighetsförvaltning eller liknande som vill bredda sitt tjänsteutbud eller en branschkollega som vill expandera.

Högsta sekretess gäller för denna försäljning. För intressent som vill ha mer information krävs undertecknande av sekretessförbindelse.

 

Företagsmäklare

Erik Toll

Mobil: 070-728 76 28
E-post: erik.toll@lania.se

Claes Trozelli

Mobil: 070-550 77 44
E-post: claes.trozelli@lania.se