Län: Gävleborg
Omsättning: 20 – 40 mkr

En mycket väletablerad verksamhet med ökande omsättning och stort upptagningsområde är till salu. Bolaget har sin verksamhet i hyrda lokaler, har en stark marknadsposition och är mycket väl positionerat för att fortsätta den positiva tillväxt som företaget har. Under 2017 ökade tillväxten ca 20%.

Verksamheten har de senaste fem åren omsatt över 20 mkr och 2017 blev ett rekordår med en omsättning klart över 25 mkr. Bolaget har ett positivt rörelseresultat.

Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i ett expansivt geografiskt område som ger goda möjligheter för en ny ägare att ytterligare öka såväl omsättning som lönsamhet.

Bolaget är fristående och har en av Sveriges marknadsledande aktörer som huvudleverantör. Det har även en stor kundbas inom ett väldefinierat geografiskt område.

Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, och därigenom har de etablerat en mycket stark marknadsposition inom det segment där de verkar.

Detta är en mycket väl fungerande verksamhet med väldigt gott renommé och intressanta expansionsmöjligheter.

Ägaren önskar överlåta samtliga aktier och alla bud beaktas.

Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen. Ni finner Sekretessförbindelsen till vänster i menyn under “Visa dokument”.

Är Ni intresserad av mer information eller ett möte. Vänligen kontakta undertecknad.

Begärt pris: Kontakta mäklaren

Företagsmäklare

Dan Dannberg

Mobil: 070-295 81 40
E-post: dan.dannberg@lania.se