Ett av Stockholms mest välrenommerade hemtjänstföretag verksamt i Stockholms innerstad, Famntaget Omsorg grundat 2009 köps nu av Vardaga som är en del av Ambea koncernen (publikt). Famntaget Omsorg har mycket hög kundnöjdhet framförallt när det gäller att hjälpa kunder med demensproblem. Företaget omsätter drygt 20 miljoner kr och har ett 40-tal anställda.

Företagsmäklare var Claes Trozelli och Erik Toll