Län: Stockholm

Företaget är godkänd utförare av hemtjänst, ledsagar/avlösarservice inom ÄHO och personlig assistans. Verksamheten genomsyras av en tydlig värdegrund, hög kontinuitet och väluppbyggda relationer. Man har nära samverkan med närstående, biståndshandläggare, hälso- och sjukvården samt med försäkringskassan

• Hemtjänst
• Ledsagning
• Avlösning
• Personlig Assistans

Kunderna är väl koncentrerade och man hög kundnöjdhet. Bolaget är växande med ökad omsättning och resultat.

Begärt pris: Kontakta mäklare

Företagsmäklare

Claes Trozelli

Mobil070-550 77 44
E-post: claes.trozelli@lania.se