Anders Hjalmarsson | Skåne

Postadress: Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö
Telefon: 073-873 94 05
E-post: anders.hjalmarsson@lania.se

Anders har en bakgrund inom Stora och IKEA.
Lång utlandserfarenhet (25 år) i fyra länder. Huvudsaklig inriktning inköp, industriinvesteringar och produktutveckling. MSC Ekonomi kombinerat med industriell teknik mot Skogsindustrin.