Charlotte Fornander | Göteborg – Borås – Sjuhärad

Postadress: Stora Åvägen 21, 436 40 Askim
Besöksadress: Stora Åvägen 21, 436 34 Askim
Mobil: 076-425 65 56
E-post: charlotte.fornander@lania.se

Kort beskrivning

Charlotte är utbildad ekonom och har sedan 2012 arbetat med företagstransaktioner genom Länia. De senaste åren har hon verkat i externa styrelser och sedan ett par år även i Länias styrelse. Charlotte är mycket driven och främsta kompetensen är att slutföra affärer och sammanföra människor på bästa sätt. Motto är att skapa win-win i alla situationer.