Dan Dannberg | Gävleborg

Postadress: Jädraås Herrgård,
Gammelboningsvägen 8, 816 91 Jädraås
Besöksadress: Gammelboningsvägen 8
Telefon: 026-62 00 00
Mobil: 070-295 81 40
E-post: dan.dannberg@lania.se

Kort beskrivning

Dan har en bakgrund inom verkstadsindustrin, varav 15 år internationellt, och har erfarenhet från ett flertal ledande befattningar samt som egen företagare och affärskonsult med inriktning sälj, marknadsföring och ledarskap. Bergsskoleingenjör och certifierad affärscoach.