Göran Mönefors | Stockholm

Postadress: Antilopvägen 8
181 43 Lidingö
Besöksadress: Solna Torg 19, 5 tr, Solna Centrum
Mobil: 070- 635 56 68
E-post: goran.monefors@lania.se

Kort beskrivning

Göran har bakgrund som VD och ett flertal ledande befattningar inom handel, kemi- och verkstadsindustri. Har arbetat med företagstransaktioner sedan 2017 och är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.