Jan Arnolde | Uppsala

Postadress: Ramsta-Lund 54,755 91 Uppsala
Mobil: 070-816 91 08
E-post: jan.arnolde@lania.se

Kort beskrivning

Jan har under 18 år arbetat inom finansbranschen med stor erfarenhet av finansiering, riskhantering, avtals och obeståndsfrågor. De tio senaste åren har han varit anställd hos en av Sveriges större Volvoåterförsäljare och axlat rollen som koncernkreditchef. Civilekonom efter studier vid Uppsala Universitet.