Jan Jonsson | Dalarna

Postadress: Box 8 795 21 Rättvik
Besöksadress: Pilgatan 25 – 29, Västerås
Telefon: 076 – 801 60 67
E-post: jan.jonsson@lania.se
Kort beskrivning

Jan har industriell bakgrund från ett flertal ledande befattningar inom verkstadsindustrin i Sverige och internationellt. Har arbetat med företagstransaktioner i drygt 10 år. Civilingenjör.