Johan Larsson | Värmland

Postadress: Killsta 162, 655 93 Värmland
Mobil: 073-513 33 33
E-post: johan.larsson@lania.se

Kort beskrivning

Johan har bred erfarenhet som företagsledare och med framgångsrika turn around case.
Förutom det håller han föreläsningar i ämnen som försäljning och motivation.
Han har brett nätverk och ett lösningsorienterat tankesätt och förespråkar en processtyrd försäljningsprocess vilket skapar ökad kontroll för köpare och säljare.