Johan Sandberg | Uppsala, Gävleborg

Postadress: Salagatan 18 A 753 30 Uppsala
Besöksadress: Salagatan 18 A
Telefon: 018-13 30 00
Mobil: 070-582 24 92
E-post: johan.sandberg@lania.se

Kort beskrivning

Johan är Civilekonom med en gedigen bakgrund inom revision, redovisning och företagsledning. Johan har haft befattningar som koncernchef, verkställande direktör och ekonomichef samt medverkat vid ett
20-tal företagsförvärv.