Jonas Vikström | Norrbotten, Västerbotten

Postadress: Granskogsgatan 18, 97636 Luleå
Mobil: 070-607 78 77
E-post: jonas.vikstrom@lania.se

Kort beskrivning

Jonas har en bakgrund från redovisningsbranschen som controller i bolag och organisationer som förvaltar fastigheter. Därutöver har Jonas jobbat med planering, uppföljning och styrning, verksamhetsutveckling inom universitetssektorn. Han har även under ett flertal år bedrivit ett eget företag som redovisningskonsult, levererat ekonomisk rådgivning och haft styrelseuppdrag i mindre fastighetsbolag. Civilekonom från Luleå Tekniska Universitet.