Lisa Alfredson | Göteborg – Borås –  Sjuhärad

Postadress: C/O Framtidens Företag, 
Vera Sandbergs Allé 5B, 411 25 Göteborg
Besöksadress: Vera Sandbergs Allé 5B, Göteborg
Telefon: 070-350 34 14
Kort beskrivning

Lisa Alfredson har en bakgrund inom ekonomi och entreprenörskap. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och HEC i Montreal. Hon har startat och drivit eget företag samt arbetat som ekonomiansvarig och med affärsutveckling av nya företag under många år.