Michael Karlsson | Stockholm

Postadress: Solna Torg 19, 5 tr 171 45 Solna
Besöksadress: Solna Torg 19, 5tr, Solna Centrum
Mobil: 073-650 74 87
E-post: michael.karlsson@lania.se

Kort beskrivning

Michael Karlsson är civilekonom och har jobbat som VD och i andra ledande befattningar inom den finansiella sektorn med finansiering, riskhantering, företagsförvärv och kreditförsäkring. Han har genomfört både etableringar, förvärv, rekonstruktioner och avveckling av företag. Han är auktoriserad företagsmäklare.