Mikael Vestergård | Örebro, Västmanland

Postadress: Bettorpsgatan 10, 703 69 Örebro
Besöksadress: Bettorpsgatan 10
Telefon: 076-180 10 85
E-post: mikael.vestergard@lania.se

Kort beskrivning

Mikael har mångårig erfarenhet från detaljhandeln i olika roller, där han även drivit och utvecklat eget företag. Har arbetat med företagstransaktioner i flertalet olika branscher sedan 2013. Utbildad ekonom på Örebro Universitet och Auktoriserad Företagsmäklare sedan 2016