Patrik Forsén | Skåne

Postadress: Järnvägsgatan 10 A, 252 78 Helsingborg
Telefon: 042-130 830
Mobil: 070-614 90 30
E-post: patrik.forsen@lania.se

Kort beskrivning

Patrik har en bakgrund som anställd i ledande befattningar inom olika branscher samt har han startat och byggt upp två företag. Civilekonom från Linköpings Universitet och MBA-examen från Lund Universitet. Har även en fastighetsmäklarexamen. Patrik har arbetat med företags- och fastighetstransaktioner sedan 2013.