Peter Fjällborg | Norrbotten

Postadress: Hannugatan 1 a 981 33 Kiruna
Besöksadress: Hannugatan 1 a 981 33 Kiruna
Mobil: 070-353 68 33
E-post: peter.fjallborg@lania.se

Kort beskrivning

Peter Fjällborg har en bakgrund som placeringsrådgivare med Swedsec licens där han har arbetat med alltifrån rena aktieplaceringar till private placements. Inom Företagsförmedling har Peter arbetat sedan 2016 och nu analyserar han mindre privatägda bolag också förutom de största börsbolagen. Peter har en Civilekonom examen från Luleå Tekniska Universitet och ett Diplom från IFU vid Handelshögskolan i Stockholm för försäkringsförmedling.