Roger Fröjdh | Jönköping

Kort beskrivning

Roger har en bakgrund som VD och ägare inom ytbehandlingsbranschen. Har ägt en av de största och lönsammaste legolackeringarna i Sverige.
Har även erfarenhet av handel med konsumentprodukter.