Rutger Ulterman | Skåne

Postadress: c/o Hech AB, Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg
Telefon: 042-300 93 20
Mobil: 076-858 30 07
E-post: rutger.ulterman@lania.se

Kort beskrivning

Rutger har en 30-årig internationell handelsbakgrund som VD/Inköpschef bl.a. för Ikeas dotterbolag i Wien, Milano, Philadelphia & Mexico City. Har vidare varit VD för Granngården AB och sedan 2011 arbetat med värderingar och företagstransaktioner. Civilekonom med vidareutbildningar inom coaching & mentorskap.