Thomas Bohm | Dalarna

 

Kort beskrivning

 

Inom distriktet finns 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet såsom VD och styrelseuppdrag inom hotell, restaurang, konferens samt erfarenhet från retail- och dagligvaruhandel. Skandinavisk turism- och destinationsnäring inklusive fastighetsansvar. Utbildning på Universitet och Högskola samt styrelseutbildning.