Företag- och bolagsvärdering

Är du intresserad av att få veta värdet på ditt företag? En företagsvärdering är av stort intresse vid både försäljning och köp eller investering i ett företag. En kvalificerad värdering, underlättar överenskommelsen av priset på företaget. Vid en bankfinansiering kräver oftast kreditbolagen en värdering.

Det finns ett flertal teoretiska modeller som används vid värdering av företag och vi hjälper dig att förstå innebörden och räknar fram rätt värde. Metoderna ska värderas tillsammans med erfarenhet, företagsanalys och kvalificerade bedömningar. Vidare ska hänsyn tas till den dagsaktuella situationen, bransch och verklighet som företaget befinner sig i.

Hur värderas ett företag?

 • Gällande bedömningskriterier:
 • historik
 • bransch
 • nuvarande verksamhet
 • risker
 • tillväxtmöjligheter
 • framtidsprognos

Hur värderas ett bolag? Ska du sälja eller köpa ett annat bolag? Vilken metod som ska användas beror på hur verksamheten ser ut idag och i vilken bransch bolaget verkar i. En tydlig historia över ekonomin ska alltid presenteras.

Länia Företagsvärdering består av en skriftlig rapport och dokumentation innehållande:

 • Fakta om företaget (värderingsobjektet)
 • Omfattning och begränsningar
 • Sammanfattande värdebedömning
 • Beskrivning av marknad och konkurrenter
 • Beskrivning av företaget
 • Ekonomisk analys av företaget

Kontakta Länia Företagsförmedling

Länia Företagsförmedling är landets ledande företagsförmedlare och har sysslat med företagsöverlåtelser sedan 1990.

Vi finns representerade över hela landet och vår personalstyrka består av 35 erfarna företagsmäklare. Hör av dig till en lokal företagsmäklare.