Länia Huvudkontor

Länias uppgift är att vara navet för en trygg och lönsam företagsaffär. Vi har en samlad erfarenhet och kompetens som omfattar de flesta branscher. Kontakta en mäklare här för en diskussion om Din företagsöverlåtelse eller företagsvärdering.

Personal på huvudkontor