Länia Kronoberg

 

Vår styrka är rikstäckande kompetens och lokal förankring. Det ger goda förutsättningar till sunda överlåtelser där företaget kan leva vidare och utvecklas. Med kontor över hela landet och ett centralt register över anmälda köpare samt historik över 1000-tals genomförda affärer kan vi hitta rätt köpare och se till att Du får rätt pris för Ditt företag.

Länia Företagsvärderingar är också ett välkänt begrepp. Vi besöker alltid verksamheten för att på plats genomföra intervjuer med ägare och ledning.

Vår uppgift är att utgöra platsen för en trygg och lönsam företagsaffär – oavsett storlek på verksamhet.

Kontakta mig med dina frågor kring företagsöverlåtelser eller företagsvärderingar.

Företagsmäklare i Kronoberg