Länia Skåne

Vi är din lokala företagsmäklare i Skåne med fem professionella och erfarna företagsmäklare verksamma. Från våra kontor i Malmö, Helsingborg och Simrishamn täcker vi in hela Skåne. Vi har en samlad kompetens och erfarenhet som är både djup och bred och sträcker sig över de flesta branscher. Vår uppgift är att utgöra platsen för en trygg och lönsam företagsaffär – oavsett storlek på verksamhet. Genom en nära och kontinuerlig kontakt med de andra Länia-kontoren i Sverige, når vi enkelt köpare och säljare över hela landet. Kontakta gärna någon av våra lokala företagsmäklare med dina frågor kring företagsöverlåtelser eller företagsvärderingar.
Varmt välkommen!

Länia Skåne,

Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö                          Järnvägsgatan 10A, 252 78 Helsingborg

Telefon 040-620 21 84                                           Telefon 042-300 93 20

Företagsmäklare i Skåne