Referenser

Länia har sedan 1990 värderat och förmedlat tusentals ägarledda företag med ett årligt transaktionsvärde om ca en halv miljard kronor. Nedan hittar du ett urval av de senaste transaktionerna där vi medverkat.