Län: Rikstäckande
Omsättning: 80 -100 Mkr

En mycket väletablerad verksamhet med väldigt god lönsamhet är till salu.

Bolaget arbetar rikstäckande, har en stark marknadsposition i sin nisch och är mycket väl positionerat för vidare tillväxt med fortsatt god lönsamhet. Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i en väldefinierad och expansiv nisch inom byggbranschen.
Konkurrensen är begränsad och ytterligare tillväxt inom nischen samt närliggande nischer bedöms vara fullt genomförbart.
Bolaget är fristående och har en stark kundbas inom affärssegment där bolaget verkar.
Kundbasen utgörs primärt av stora bolag som löpande investerar i sina verksamheter.

 

Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, detta i kombination med 15 års erfarenhet av denna nisch
gör att bolaget har etablerat en mycket stark marknadsposition.

 

Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse
för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen samt kompletterande material.

 

Begärt pris: Kontakta mäklare

 

Företagsmäklare

Dan Dannberg

Mobil: 070-295 81 40
E-post: dan.dannberg@lania.se