Fredrik Vidhamre | Dalarna

Postadress: 
Mobil: 073-643 13 20
E-post: fredrik.vidhamre@lania.se

Kort beskrivning

Fredrik har många års erfarenhet som företagsledare och har bland annat haft stort fokus på personalrelaterade insatser för långsiktiga mervärden. Fredrik har en antal ledarskapsutbildningar i bagaget och äger flera bolag inom industrisektorn. Fredrik föredrar ett processtyrt arbete och lämnar ogärna saker åt slumpen.