Magnus Melberg | Östergötland

Postadress: Laxholmstorget 3, 602 21 Norrköping
Telefon: 011-444 15 88
Mobil: 070-680 4170
E-post: magnus.melberg@lania.se

Kort beskrivning

Magnus har en bakgrund som VD inom tjänstesektorn med 25 års branscherfarenhet från finans, telekom, IT, energi och konsultföretag. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg som även drivit flera egna företag.